Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Không lấy được đá_SBS FRD

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 09/01/2016

 Khắc phục

Bước 1. Kiểm tra xem có bị tắc hoặc là hết đá không.

Đá sẽ bị tắc nếu khách hàng không sử dung bộ lấy đá trong thời gian lâu. 

Bước 2. Ấn khay để đá cho đúng 
Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500