Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Đèn khay lấy nước/đá _ SBS FRD

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 08/31/2016

 Hiện tượng

Đèn khay lấy đnước/á


 Khắc phục

Đèn khay lấy nước/đá bật và tắt

Không phải tất cả các model đều có đèn khay lấy nước/đá. Chức năng "Light" trên bảng điều khiển được sử dung để bật/tắt

- Khi bạn ấn nút Light, đèn khay lấy nước/đá sẽ bật

- Nút đèn sáng: Nếu nút Light bật, đèn khay lấy nước/đá luôn bật

- Nếu đèn tắt: Đèn khay lấy nước/đá chỉ sáng khi bạn ấn vào nút lấy nước/đá
Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500