Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Hiển thị cài đặt lại bộ lọc _ SBS FRD

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 08/31/2016

 Hiện tượng

Cài đặt lại như thế nào khi đèn trên biểu tượng bộ lọc hoặc trạng thái bộ lọc là "0"

 Khắc phục

Chỉ thị bộ lọc thiết lập lại như thế nào?

Đảm bảo rằng các bước thiết lập lại được thực hiện đúng. Hầu hết các model đều bang cách ấn nút lọc trong 3s. Cần xem cụ thể từng model

Nếu đúng: thực hiện bước 3

Nếu sai: Thiết lập lại chỉ thị bộ lọc theo hướng dẫn chuẩn

Trạng thái chỉ thị ở Zero 0

Nếu đúng: Cần yêu cầu bảo hành kiểm tra

Nếu sai: Không thể thiết lập lại trạng thái  bộ lọc thời điểm này. Một vài model chỉ có thể thiết lập lại khi trạng thái bộ lọc đang ở zero 0

1. Vui lòng kiểm tra kỹ nút để ấn. Thiết lập lại bộ lọc bằng cách ấn  vào chính giữa vòng tròn hoặc giữa khung hình chữ nhật

2. Biểu tượng bộ lọc nước được thiết lập lại khi ấn giữ 3s.
Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500