Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Video hướng dẫn tháo hộc bột giặt ra vệ sinh

  • Ngăn đựng bột giặt
  • Nước còn lại trong hộp đựng xà phòng
  • Hoạt động
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 08/14/2012
Video hướng dẫn tháo hộc bột giặt ra vệ sinh
WM cleaning the dispenser.mp4 (10243343 Bytes)

File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500