Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[Refrigerator] Hiện tượng đọng sương bên ngoài tủ (thân tủ, cửa tủ), giải quyết như thế nào?

  • TS: Đọng sương
  • Đọng sương
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 07/28/2014

 

 

Hiện tượng đọng sương bên ngoài tủ (thân tủ, cửa tủ), giải quyết như thế nào?

 

1. Lý do

 

Đọng sương bên ngoài vỏ tủ, cửa tủ là do môi trường, nhiệt độ, độ ẩm quá cao.

 

2. Hướng giải quyết

 

Hiện tượng này sẽ không xuất hiện khi nhiệt độ và độ ẩm giảm

 

Liên lạc bộ phận bảo hành nếu lau nhiều lần bằng khăn khô mà không hết.

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500