Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ lạnh_ Vị trí lắp đặt tủ lạnh hợp lý

  • Làm thế nào để cài đặt và Vận hành…
  • Hướng dẫn lắp đặt
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 03/16/2015

 

Vị trí lắp đặt tủ lạnh hợp lý?

 

 

Môi trường lắp đặt tủ lạnh

 

Tủ lạnh được lắp đặt ở môi trường thông thoáng. 
Nếu nhiệt độ xung quanh tủ quá  cao hoặc quá thấp tủ sẽ hoạt động kém hiệu quả

 

 

Tiêu chuẩn LG lắp đặt tủ trong khoảng 5 đến 43 đô C là hợp lý.

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500