Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ lạnh_ Tủ bị đọng sương bên trong tủ?

  • TS: Đọng sương
  • Đọng sương
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 03/16/2015

 

 

Tủ bị đọng sương bên trong tủ?

 

 

Lý do

 

Khi đóng cửa không hoàn toàn kín do thực phẩm bên trong quá nhiều làm không khí rò và gây đọng sương.

Gioang tủ hỏng lâu ngày làm tủ hoạt động không kín.

 

Giải pháp

 

  -  Sắp xếp thực phẩm hợp lý

  - Vệ sinh gioang tủ và sấy gioang tủ để kín khi đóng lại.

    Nếu không hiệu quả vui lòng gọi KTV đến sửa chữa

 

lau sạch tình trạng tuyết bám bên trong tủ

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500