Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ lạnh_ Cài đặt nhiệt độ hiển thị cánh cửa tủ?

  • Làm thế nào để cài đặt và Vận hành…
  • Các tính năng
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 12/08/2014

 

 

Cài đặt nhiệt độ hiển thị cánh cửa tủ ?

 

 

Lý do

 

Nếu cài đặt nhiệt độ thấp thì thời gian đạt nhiệt độ nhanh. Nhiệt độ trong tủ có thể hiển thị trên màn hình tủ.

Một số trường hợp không hiển thị mà chỉ hiển thị khi mở cửa hoặc nhân nút điều chỉnh.

Đó là chức năng tủ bình thường, chúng ta có thể cài đặt được.

 

Giải pháp

 

Cài đặt nhiệt độ thích hợp và khó lại bằng nút khóa.

 

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500