Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ lạnh_ Đọng sương trong tủ gần gioang.

  • TS: Đọng sương
  • Đọng sương
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 12/08/2014

 

 

Đọng sương trong tủ gần gioang.?


 

Lý do

 

Chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm quá nhiều do gioang bị hở.

 

Giải pháp

 

1. Lau chùi sạch sẽ sương trong tủ.

 

 

                            

     

    Vệ sinh gioang tủ cẩn thận. Có thể sấy để gioang kín hơn.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500