Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Làm thế nào để ngăn thực phẩm, trái cây và tàu hủ đóng băng trong tủ lạnh?

  • Sự cố - Làm lạnh
  • Quá lạnh
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 04/04/2015

 

 Làm thế nào để ngăn thực phẩm, trái cây và tàu hủ đóng băng trong tủ lạnh?

 

 

Symptom Hiện tượng

             1. Vài thực phẩm bị đóng băng

Cause Lý do

 

            1. Thực phẩm có thể bị đóng băng khi nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ tối ưu của nó.

            2. Thực phẩm dễ đóng băng vì quá lạnh, đặt gần chỗ cửa gió.

How to fix Xử lý như thế nào?


            1. Tăng nhiệt độ ngăn bảo quản, giữ thực phẩm nơi tốt tránh cửa gió thổi trực tiếp, giữ trên kệ trong tủ hoặc trên cánh cửa.

                                        Foods such as bean sprout or tofu can be frozen on the top shelf in the refrigerator.

 

         [Các dạng thực phẩm như tàu hủ, rau giá được giữ trong tủ như hình trên.]

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500