Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao tủ lạnh của tôi kêu o o?

  • Tiếng ồn
  • Tiếng kêu khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 04/10/2015

Tại sao tủ lạnh của tôi kêu o o o?

 

 

Symptom Hiện tượng

 

               1. Tủ lạnh kêu o o o

 

Reason Lý do

             

                1. Nhiệt độ tủ lạnh không đủ lạnh, motor, cánh quạt chạy tốc độ cao, làm tủ mở cửa nghe kêu.

            2. Tiêng ồn có thể khác nhau tùy vào vị trí đặt tủ

How to fix Hướng xử lý 

    

                1. Quạt chạy nhiều tốc độ khác nhau, tiếng quạt chạy kêu là bình thường.

               Inner fan in the refrigerator

                                    [Kiểm tra quạt và lồng quạt]

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500