Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao tủ lạnh bị kêu click, click khi sử dụng?

  • Tiếng ồn
  • Tiếng kêu khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 06/29/2015

 

Tại sao tủ lạnh bị kêu click, click khi sử dụng?

 

Symptom Hiện tượng

 

             1. Tủ lạnh kêu click, click.

 

Cause Lý do

 

          1. Tiếng kêu này phát ra khi máy nén, quạt, đèn hoạt động

How to fix Giải thích

   

          1. Đây là âm thanh bình thường khi tủ vận hành.

             2. Các relay trên vĩ mạch đóng tiếp điểm nên kêu.

  

                 Relay switches that control motors, and fans

 

                               [Relay switches that control motors, and fans]

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500