Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao không lấy được nước?

  • Vấn đề: Hộc, khay chỗ lấy đá / nước
  • Nước không chảy vào khay làm đá
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 06/30/2015

 

Tại sao không lấy được nước?

 

Symptom Hiện tượng

   

             1. Không lấy nước được       

Cause Nguyên nhân

   

            1. Chưa mở vòi cấp nước, vòi cấp nước bị nghẹt.

How to fix Giải quyết

            

             1. Kiểm tra vòi cấp nước mở chưa

               Water supply valve

                                                     [Water supply valve]

 

 

             2. Sửa chữa nếu nghẹt hỏng 

 

              water line valve

                                          [Water line valve]

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500