Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Bạn có sử dụng cổ cắm đa năng cho máy giặt?

  • Nguồn điện
  • Không nguồn( không đèn báo)
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 06/30/2015

Bạn có sử dụng cổ cắm đa năng cho máy giặt?

 

 

cause Nguyên Nhan

 

         ■ Nguồn cấp sẽ ngưng khi dùng ổ cắm không đúng dòng điện  

         ■ Khi sử dụng cắm chung quá nhiều thiết bị, ổ cắm sẽ quá tải, gián đoạn sử dụng máy giặt.

 

how to fix Hướng sử lý

 

        ■  Tách ổ cắm riêng cho máy giặt, chọn ổ cắm chịu được dòng điện cao trên 15A.
            - Nếu không được phải dùng CB để kiểm tra giải quyết.
       

            multi-tap socket

          <các ổ cắm không sử dụng cho máy giặt, dễ gây cháy nổ>

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500