Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Lỗi CF

  • Bảng điều khiển
  • Code lỗi khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 06/24/2017

Khi máy báo lỗi CF, bạn làm gì?

 

cause Nguyên nhân

 

        ■ Máy đang chế độ làm khô, khi chạy làm mát máy sẽ hiển thị CF đối với model FR2922MVB.

how to fix Xử lý

         * Applicable model: FR2922NCB

 

         - [CF] stands for ‘Cool Fan’. máy chạy trong 30 giây hoặc hơn sau đó sẽ ngưng hoạt động.

 

          CF error on display

                                               <[CF] on display>

 

 

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500