Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Máy sấy quá tải?

  • Một số sự cố thường gặp
  • Vấn đề về lồng giặt
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 07/09/2015

Máy sấy quá tải?

 

 

cause Nguyên nhân

 

        ■ Nếu máy sấy quá tải, máy sẽ không sấy được, nó không quây được.

how to fix Hướng xử lý

 

        ■ Kiểm tra tải hợp lý.

           dryer overloaded

                     ※Máy quá tải

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500