Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Bạn cần lấy đồ ra ngay khi sấy khô?

  • Vấn đề quần áo
  • Nhăn
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 07/09/2015

Bạn cần lấy đồ ra ngay khi sấy khô?

 

 

cause Nguyên nhân

         ■ Nếu bạn lấy quần áo ra ngay, quần áo sẽ bị nhàu và khó ủi

 

how to fix Hướng dẫn

 

         ■ Kiểm tra đợi khô hãy lấy ra

             care after drying

                            <Keep your clothes fresh every day>

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500