Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tiếng ồn xảy ra trong suốt quá trình hoạt động của máy?

  • Rung ,Tiếng kêu (ồn)
  • Tiếng khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 07/13/2015

Tiếng ồn xảy ra trong suốt quá trình hoạt động của máy?

 

cause Nguyên nhân


        ■ Tiếng ồn nhỏ xảy ra khi máy vận hành sau thời gian sử dụng là do khi máy hoạt động có tải lồng sấy chạy ma sát với bánh cao su bên trong gây nên kêu.
 

how to fix Hướng xử lý

 

        ■ Kiểm tra và tư vấn khách hàng sử dụng.

            Nếu máy dùng lâu, kêu lớn hơn bình thường thì nên gọi KTV tại TTBH.

           

           Dryer drying

                        Even the laundry

 

           rollers inside dryer

                                                   Rollers inside dryer

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500