Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Máy giặt quá nóng khi chạm vào lồng giặt?

  • Một số sự cố thường gặp
  • Vấn đề về vỏ
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 07/01/2015

Máy giặt quá nóng khi chạm vào lồng giặt?

 

cause Nguyên nhân

 

         ■ Khi máy hoạt động chức năng sấy hoặc giặt nước nóng.thì lồng giặt sẽ nóng khoảng 60 độ C.

 

            drying, washing heater

                             <Drying heater>                               <Washing heater>

 

 

how to fix Hướng xử lý

      

         ■ Tư vấn cho khách hàng sử dụng hợp lý.

                                                     

                                                                   <Drying heater>

                     structure of washer

 

                                   <Structure of washer>

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500