Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Bạn làm gì nếu máy sấy sấy không khô?

  • Bảng điều khiển
  • Lỗi khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 05/26/2015

Bạn làm gì nếu máy sấy sấy không khô?

 

 

cause Nguyên nhân

 

      - Máy sấy quây yếu hoặc không làm khô trước, nó không làm khô hoàn toàn, thời gian sấy lâu. 
 

      - Quá nhiều đồ trong lồng sấy.

 

 

how to fix Xử lý

 

      1. làm khô (vắt) trước khi cho vào máy sấy

          amount of load

 

     2. Nếu không làm khô trước thời gian sấy sẽ quá dài vì ẩm còn trong đồ quá nhiếu. 

 

     3. Vệ sinh lưới lọc khi cho sấy

         cycle choose, lint filter

 

    4. Vệ sinh bộ phận dàn ngưng và khay chứa nước

         condenser empty water

 

    5. Vệ sinh khay chứa nước

    6. vệ sinh dàn ngưng

       clean vent pipe

 

   

    7. giữ lượng đồ kho ráo.

        adequate amount

          add more time

 

     9. Tăng thêm thời gian sấy 30 phút nếu đồ nhiều hơn nữa lồng

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500