Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Vệ sinh bộ phận ngưng của máy sấy thế nào?

  • Bảng điều khiển
  • Lỗi khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 05/25/2015

Vệ sinh bộ phận ngưng của máy sấy thế nào?

 

 

 

 

how to use Vệ sinh như thế nào?

       ■ How to clean a dryer condenser

 

          - Bộ phận ngưng là thiết bị loại bỏ ẩm. Nó phải được làm sạch để tăng hiệu quả sấy.

 

          - Vệ sinh dàn ngưng này 03 tháng/lần. hoặc khi xuất hiện màn hình yêu cầu vệ sinh.

       ▶ Cách tháo và vệ sinh

 

          1) Dàn ngưng nằm bên dưới, dễ dàng tháo ra và vệ sinh nó như hình.

 

               separating condenser

   

          2) Vệ sinh bằng nước và làm khô. 

               reassemble condenser

         

          

         3) Lắp dàn ngưng lại máy sau khi vệ sinh.

 


 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500