Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Khi thời gian làm khô ngắn, bạn làm gì?

  • TS: Không sấy
  • Không nóng/ không khô
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 05/22/2015

Khi thời gian làm khô ngắn, bạn làm gì?

 

 

cause Nguyên nhân

      - Lượng đồ quá niều máy làm khô không hết, thời gian làm khô sẽ ngắn.

how to fix Xử lý

 

    - Cần chỉnh thời gian làm khô lâu hơn hoặc lấy bớt đồ ra.

 

      proper function

    -

    early stop, add more laundry

         add time

 

 

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500