Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Máy sấy hiển thị lỗi dE?

  • Bảng điều khiển
  • Lỗi khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 05/26/2015

Máy sấy hiển thị lỗi dE?

 

 

cause Nguyên nhân

 

      ■ Nếu cửa mở máy sẽ báo lỗi dE. 

         Nếu đóng cửa hoàn toàn mà máy vẫn báo dE, vui lòng liên lạc TTBH.

 

         DE error

 

how to fix Xử lý như thế nào?

 

     ■ Kiểm tra lượng đồ và cửa xem đóng lại có tốt hay không.

        Kiểm tra xem có bị kẹt công tắt hay không?.

        Máy vẫn báo dE, vui lòng gọi TTBH.

         door open

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500