Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao đĩa không được rửa sạch?

  • Rung ,Tiếng kêu (ồn)
  • Tiếng ồn lớn
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 05/22/2015

Tại sao đĩa không được rửa sạch?

 

cause Nguyên nhân

        ■ Khi các tô lớn, đĩa, ly không cho vào đúng vị trí giá trong máy

how to fix Xử lý

       ■ Đặt đúng vị trí         bowls

 

 

 

 

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500