Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Lỗi Cd

  • Bảng điều khiển
  • Code lỗi khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 06/24/2017

  Câu hỏi:

 

* Máy giặt của tôi báo chữ " Cd " đó là lỗi gì ?

 

   Trả lời:

 

* Trường hợp máy báo " Cd " ( viết tắt của Cool Down)  chỉ xảy ra với máy giặt cửa trước và có chức năng sấy khô. 

Đó không phải là lỗi mà  là chức năng chống nhàu, nếu sau khi sấy xong bạn không lấy đồ giặt ra thì quần áo bên trong

 nóng nên dễ bị nhàu.Vì vậy sau khi sấy xong , moto thỉnh thoảng đảo đi đảo lại  đồ giặt trong lồng giặt để quần áo không

 bị nhàu.

 

 

  Giải pháp:

 

*  Sau khi máy kết thúc sấy, báo chữ " Cd " bạn cần nhấn Start/ Pause để tạm dừng máy và lấy đồ ra.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500