Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Thời gian sấy và công suất tiêu thụ điện của máy sấy DR-80BW

  • Thông số kỹ thuật
  • Hỏi về công suất
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 09/28/2015

  Câu hỏi:

 

* Thời gian sấy và công suất tiêu thụ điện của máy sấy DR-80BW ?

 

  Trả lời:

 

* Tham khảo bảng thông số của máy sấy DR-80BW dưới đây.

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500