Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Máy Sấy DR-80BW báo lỗi nháy đén Clean Filter ?

  • TS: Không sấy
  • Không nóng/ không khô
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 11/13/2015

Máy Sấy DR-80BW báo lỗi nháy đén Clean Filter ?

Nguyên nhân : bộ lọc bình ngưng bị bẩn .

cách khắc phục : HD khách làm vệ sinh bộ lọc bình ngưng theo File .


File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500