Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tiếng ồn_Bộ chia gió ngăn mát chuyển động

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 09/01/2016

 Khắc phục

1. Bạn nghe tiếng ồn bên trong tủ lien tục? Nguyên nhân là do bộ chia gió ngăn mát hoạt động


2. Bộ chia gió là một bộ phận có tác dụng là đường đi của chu trình gió mát khi cần thiết. Nó sẽ đóng khi không cần thiết

Như bạn thấy ở hình vẽ. Tấm chia gió sẽ mở và đóng theo chu trình


3. Bộ chia gió được đóng mở bang motor bên trong, và nó tạo ra âm thanh (cứ 6s một lần). Đó là hoạt động bình thường, không phải lỗi

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500