Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Home Bar (Door In Door) đóng vào không hoàn chỉnh

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 09/01/2016

 Nguyên nhân

1. Nếu bạn đóng Home Bar với lực mạnh, nó sẽ bị ép mạnh và không thể đóng kín.

2. Nếu bạn ấn Home Bar với lực rất mạnh, nó sẽ không thể đóng.

3. Nếu nút bị ấn vào và bị kẹt luôn, nó cũng không thể đóng


 Khắc phục

1. Cố gang đóng home bar cho đến khi nghe thấy tiếng đóng.

2. Có thể nên đặt tấm lót lên trước khi đóng cửa

3. Cố gắng ấn nút ở bản lề và nghe thấy tiếng cửa đóng

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500