Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Quá lạnh _ SBS FRD REF

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 08/31/2016

 Khắc phục

Bước 1. Tất cả các địa điểm trong phòng nhiệt độ đều không giống nhau. LG khuyến nghị 37℉/0℉
trong điều kiện bình thường 
Tăng 2 ~3 độ từ cài đặt ban đầu
VD: 37℉/0℉ → 39℉/2℉ → 41℉/4℉

Bước 2. Dời thức ăn khỏi trước mặt lỗ thông hơi 
Lỗ thông hơi được bố trí ở phía sau, bên trên Air   
→ Nếu thức ăn đặt xung quanh lỗ thông hơi này, nó sẽ ngăn cản dòng khí và cảm biến không thể hoạt động tốt được.

Có nghĩa là không khí lạnh liên tục được thổi vào và làm thức ăn bị đông cứng 

Bước 3. Kiểm tra khoảng cách giữa tường và tủ. Khoảng cách tối thiểu là 2 inch. 

→LG khuyến cáo tủ lạnh phải đặt cách tường ít nhất 2 inch. Điều này giúp lốc được mát và cải thiện hiệu xuất  Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500