Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Hướng dẫn trường hợp máy rung lắc mất cân bằng

  • Rung ,Tiếng kêu (ồn)
  • Rung động
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Máy hút bụi, Styler
  • Ngày Cập Nhật 09/05/2012

Vấn đề

        Chi tiết lỗi và cách khắc phục

Báo lỗi UE

Sau khi xả nước máy giặt không vắt với tốc độ cao đồng hồ thời gian dừng lại. 

Máy không vắt
đồng hồ hiển thị  8,10, 11, 12, 15 phút.

 

- Chi tiết

       

Hiện tượng. Trước chu trình vắt. Máy sẽ cố gắng điều chỉnh cân bằng quần áo để giảm độ rung khi quay. Nếu máy không thể tự cân bằng khong khoảng 30 phút, sẽ không vắt hiển thị lỗi UE  sau đó máy ngừng làm việc

- Phương pháp kiểm tra
1. Giải thích chu trình cân bằng quần áo trước khi. Chúng ta không khuyến khích sử dụng 1 đồ giặt vải hỗn hợp mầu, loại ngấm nước nhiều với loại ngấm nước ít . Xác nhận với khách hàng về sử loại bột giặt của máy giặt cửa trước
   

2. Hướng dẫn khách hàng phân loại đồ giặt , tăng hoặc giảm đồ giặt trong lồng  hướng dẫn khách hàng sử dụng chức năng chỉ
3. Hướng
dẫn khách hàng kiểm tra cân bằng máy bằng cách lắc thử chéo góc trên xem cập kênh máy không.
    Nếu máy cập kênh điều chỉnh lại chân máy để cân bằng lại.
        3.1) Mất cân bằng   > hướng dẫn khách tự chỉnh lại.
               3.1.1) Ok > Chạy thử kiểm tra trương trình bằng nút “rinse + spin” với quần áo.
               3.1.2) không ok > Chuyển sửa chữa
        3.2) Cân bằng        > Chuyển sửa chữa

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500