Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Không hình nhòe nhình màn hình nhấp nháy khi kết nối với PC thông qua cổng cáp.

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Khung ảnh kỹ thuật số, Màn hình máy tính
  • Ngày Cập Nhật 06/22/2015

■ Hiện tượng

 - Không hình nhòe hình màn hình nhấp nháy khii kết nối với  PC và  monitor kết nối với  Mini DisplayPort cable.

 

No video, audio/video noise, or flashing video occurs when PC and monitor are connected with Mini DisplayPort cable.

 

■ Kiểm tra - Use Mini DisplayPort cable đước cung cấp kết nối PC và monitor.

 - Kiểm tra chỉ khi nhãn mác là 4k x 2k đính kèm theo day cáp Mini DisplayPort cable.

Use Mini DisplayPort cable provided with the product to connect PC and monitor.Check whether label saying Real 4k x 2k is attached to Mini DisplayPort cable.

 Các giải quyết

 - Tần số tín hiệu cao hơn đối với  Model 31MU97,và độ phân giải cao(4K) model, trước đó đầu ra tiếng và hìnhcó thể không có khi kết nối cáp được sử dụng kết nối PC và monitor.

 Hãy sử dụng cáp có ký hiệu  4k x 2k  Mini DisplayPort cable để kết nối.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500