Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cổng USB không hoạt động.

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Khung ảnh kỹ thuật số, Màn hình máy tính
  • Ngày Cập Nhật 07/03/2015

■ Hiện tượng

 -cổng USB không nhận thiết bị.

 

■ Kiểm tra -

Kiểm tra nếu thiết bị đã kết nối theo kiểu A-B loại USB 3.0 cable.

 

■ Cách giải quyết

 - Sử dụng USB loại  cáp USB 3.0 được cung cấp để kết nối giữa PC và monitor.
    Cáp USB 2.0 không thể sử dụng và thay thế USB 3.0.

   Use A-B type USB 3.0 cable provided to connect PC and monitor.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500