Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Màn hình monitor không màu, đen trắng, hoặc màu nâu, xám

  • Vấn đề màn hình(màn sáng)
  • Ảnh trên màn hình ngả mầu đỏ.
  • Xử lý sự cố
  • Khung ảnh kỹ thuật số, Màn hình máy tính
  • Ngày Cập Nhật 07/28/2015

  Hiện tượng

 

* Monitor màn hình không có màu (đen, trắng) hoặc màu nâu, xám, hoặc quá sáng.

 

   Nguyên nhân:

 

*  Có thể do bạn cài đặt chế độ Photo Effect , nên màn hình sẽ chuyển sang chế độ khác.

 

  Cách khắc phục

 

* B1 Trên monitor bạn nhấn vào nút FUN ( FUNC) > nhấn Auto/set> nhấn mũi tên đi lên

  để vào mục Photo Effect.

 

 

 

* B2:  Nhấn vào nút Auto/set, Khi màn hình của bạn không màu( đen, trắng) hoặc màu nâu

 

 

 

* B3: Dùng mũi tên lên-xuống di chuyển về mục đầu tiên, chế độ Normal. Màn hình sẽ có màu bình thường.

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500