Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Màn hình Monitor bị lệch sang 1 bên

  • Vấn đề màn hình(màn sáng)
  • Hình co nhỏ lại hoặc lệch
  • Xử lý sự cố
  • Khung ảnh kỹ thuật số, Màn hình máy tính
  • Ngày Cập Nhật 07/28/2015

  Hiện tượng:

 

* Màn hình monitor bị lệch sang trái hoặc  phải, lên trên hoặc dưới.

 

  Nguyên nhân:

 

* Do chỉnh trong phần Tracking của monitor, hình sẽ bị lệch.

 

   Cách khắc phục

 

* B1: Trên monitor nhấn vào nút Menu> nhấn mũi tên đi lên>vào mục Tracking> nhấn Auto/set

 

 

* B2: Màn hình đang bị lệch sang phải do phần Holizontal để mức 100, chỉnh lại về chuẩn 50

 

 

Sau khi chỉnh, màn hình đã cân bằng

 

 

* Tương tự màn hình bị lệch xuống dưới, chỉnh phần Vertical vể 50

 

 

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500