Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Màn hình máy tính bị ngược, dọc hình

  • Vấn đề màn hình(màn sáng)
  • Hình co nhỏ lại hoặc lệch
  • Xử lý sự cố
  • Khung ảnh kỹ thuật số, Màn hình máy tính
  • Ngày Cập Nhật 08/03/2015

  Hiện tượng:

 

* Màn hình máy tính bị ngược hình, dọc hình

 

   Nguyên nhân:

 

* Do cài đặt ở cây máy tính. Có nhiều cách chỉnh, nhưng thông dụng và đơn giản nhất

là nhấn tổ hợp 3 phím Ctrl + Alt + Mũi tên đi lên ( trái, phải) để chỉnh lại hướng.

 

  Cách làm:

 

* Khi màn hình đang bị ngược

 

 

* Nhấn tổ hợp 3  phím Ctrl + Alt + mũi tên đi lên

 

 

* Màn hình đã xoay lại

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500