Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Màn hình hiển thị thông báo chỉnh độ phân giải

  • Chức năng
  • Màn hình luôn luôn nổi hiển thị
  • Xử lý sự cố
  • Khung ảnh kỹ thuật số, Màn hình máy tính
  • Ngày Cập Nhật 09/17/2015

  Câu hỏi:

 

* Trên màn hình máy tính 24MP47HQ, đang chơi game cứ hiển thị dòng thông báo sau

 

 

  Trả lời:

 

* Đây là hiển thị thông báo khuyến cáo đặt đúng độ phân giải. Do khi cài đặt không để đúng độ phân

giải đầu vào, nên màn hình sẽ hiển thị thông báo như vậy, tuy nhiên sẽ tự mất sau khoảng 1 phút, hoặc

có model sẽ có chữ close để đóng.  Hoặc có thể chọn sang ô màu trắng là độ phân giải tự động, rồi chọn

OK là được.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500