Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Bạn làm gì khi máy bị rò nước?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 05/27/2015

Bạn làm gì khi máy bị rò nước?

Symptom Hiện tượng

   

            1. Rò nước từ máy

            2. Tràn nước tại khay

 

Checkpoint Kiểm tra

 

             1. Kiểm tra tình trạng rò nước tại vị trí rò

How to fix Xử lý

 

             1. Làm sạch nước trong khay

                  a desktop model

                                       

                                        <Empty the water tray>

 

              2. Làm sạch nước trong khay.

     

                                                                                      Empty a water tray from a water purifier.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500