Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao điện ngưng cấp khi sử dụng máy lọc nước?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 05/27/2015

Tại sao điện ngưng cấp khi sử dụng máy lọc nước?

 

Symptom Hiện tượng   

             1. Điện nguồn tiếp xúc không tốt làm gián đoạn khi sử dụng.

 

Cause Nguyên nhân

 

             1. Điện nguồn gián đoạn có thể do nước vào ổ cắm hoặc quá tải.

How to fix Xử lý

 
             1. Vệ sinh đầu rắc cắm vào nguồn.   
                  Kiểm tra chui cắm trong tường.
                  Remove water on a plug.   Use a wall outlet.

                           <Remove water on a plug>                                       <Use a wall outlet>

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500