Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Rò nước sau khi thay phin lọc?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 05/27/2015

Rò nước sau khi thay phin lọc?

 

Symptom Hiện tượng  

             1. Rò nước ra đáy cửa máy lọc nước sau khi thay phin..

 

Cause Nguyên nhân

 

             1.Khi thay phin lọc nước không tốt, kết nối không khớp sẽ gậy rò nước.

How to fix Xử lý

 

             1. Kiểm tra tình trạng phin và lắp ráp phin.

 

              Check if a filter is installed properly.

 

                                           <Check if a filter is installed properly.>

 

 

 

 

             2. lắp đạt và tháo ra như sau.

      

                  

 

                        Remove a filter.

 

                                                                 < lấy phin ra>

 

                       Install a filter.

                                                                        lắp lại>

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500