Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Đèn không sáng khi chạm vào nút bấm, bạn làm gì?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 05/27/2015

Đèn không sáng khi chạm vào nút bấm, bạn làm gì?

Symptom Hiện tượng:

 

             1. Đèn không sáng khi chạm vào nút bấm.

How to fix Xử lý như thế nào?

 

             1. Kiểm tra điện cấp cho máy lọc nước, rắc cắm điện.

             2.Kiểm tra nguồn cấp, chui cắm điện cấp vào máy.

                 

                               Check the power supply.

                                                         <Kiểm tra rắc cắm như hình trên>

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500