Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao máy điều hòa kêu ồn khi mở và tắt?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 06/18/2015

Tại sao máy điều hòa kêu ồn khi mở và tắt?

 

Symptom Hiện tượng

 

            Có tiếng ồn nghe khi mở máy và tắt máy.

Cause Nguyên nhân

 

             Tiếng ồn có thể do tắt máy và mở máy.

             Tuy nhiên nếu tiếng ồn lạ không biết được thì nó là hỏng sản phẩm.
             Như tiếng kêu từ motor đảo gió, motor chính của dàn nóng.

             Khi chúng ta không sửa chữa được, gọi bên TTBH đến sửa.

 

            Indoor motor unit

                                       <Indoor unit motor>

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500