Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Máy tắt rồi không tự động chạy lại được tại sao?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 06/18/2015

Máy tắt rồi không tự động chạy lại được tại sao?

Symptom Hiện tượng

 

            Máy tắt rồi không tự chạy lại được.

Cause Nguyên nhân

       

            - Máy chưa cài chức năng Auto restart.

How to fix Xử lý

 

             Cài chức năng Auto restart cho máy. Nhấn nút power trên máy và cài đặt nó.

             1. Nhấn nút nguồn giữ 8 giây, thả ra đèn nguồn chớp 4 cặp là có chức năng này.

           Activating/deactivating Auto Restart

                             <Activating/deactivating Auto Restart>

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500