Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tôi cần làm gì để bảo vệ dàn nóng máy lạnh?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 06/18/2015

Tôi cần làm gì để bảo vệ dàn nóng máy lạnh?

 

 Dàn nóng được phép để ngoài trời, nơi thông thoáng 

 

Symptom Hiện tượng 

  

            Dàn nóng gặp mưa và bị đóng tuyết

How to fix Xử lý

 

            1. Dàn nóng được thiết để ngoài nắng, mưa.

            2. Dàn nóng sẽ làm việc bình thường không cần bao che vì đã có vỏ bao che tốt. 
                

                outdoor unit  Do not put a cover on the outdoor unit 

                                         <Dàn nóng đã có vỏ rất tốt>             <Không nên bao che dàn nóng>

 

 

 

 

 Tôi cần làm gì khi dàn nóng bị ngập nước?

 

Symptom Hiện tượng   

             Dàn nóng bị ngập lụt

 

Cause Nguyên nhân

  

            Khi ngập nước có thể bị rò điện, hư hại sản phẩm

 

How to fix Xử lý

 

             - Quá nhiều rủi ro khi dàn nóng bị nhập nước.

             - Cắt cầu giao hoặc attomat cấp điện cho máy lạnh.

             - Goi KTV bảo hành đến giải quyết.

            check the flooded outdoor unit

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500