Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tôi thấy dầu rò ra ở dàn nóng, dưới máy nén?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 06/18/2015

Tôi thấy dầu rò ra ở dàn nóng, dưới máy nén?

 

Symptom Hiện tượng

 

            Tôi thấy dầu rò ra ở dưới chân máy nén dàn nóng.

 

CauseNguyên nhân

 

             1. Nếu dầu rò rỉ ra thì gas cũng rò rỉ.

             2. Sản phẩm bị hư hỏng

How to fix Xử lý

 
             1. Dầu có thể rò do di chuyển  

             2. Kiểm tra xem máy có hoạt động không, máy lạnh không để báo bên KTV TTBH.

 

                 Oil leaks in the outdoor unit

                            <Rò dầu dàn nóng>

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500