Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao nước rỏ từ dàn lạnh?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 06/18/2015

Tại sao nước rỏ từ dàn lạnh?

 

symptom Hiện tượng

 

             Rò nước dàn lạnh khi trời mưa

Cause Nguyên nhân

   

            Nếu trời mưa mà khi lắp đặt không có bẩy nước sẽ bị rò nước vào nhà.

How to fix Xử lý

    

            1. Gọi bên lắp đặt yêu cầu giải quyết, lắp lại đường ống lạnh, làm bẩy hợp lý.

            2. Nếu bên lắp đặt không giải quyết, gọi phòng bảo hành LG.

                   Rainwater flows into the house

 

                                            Hình minh họa lắp đặt sai

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500