Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Máy lạnh của tôi đang chạy dừng đột ngột, tại sao?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 06/18/2015

Máy lạnh của tôi đang chạy dừng đột ngột, tại sao?

 Hiện tượng 

             Máy lạnh của tôi đang chạy dừng đột ngột  

cause Nguyên nhân

            Thông gió dàn nóng không tốt, máy chạy quá tải dừng lại khi hoạt động.

 Xử lý

             - Làm thông thoáng dàn nóng, làm cho nó giải nhiệt tốt hơn.  

            - Nếu không giải quyết được di chuyển máy đi vị trí khác, gọi bên lắp đặt di chuyển.                                                     

         

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500