Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Máy lạnh của tôi không làm việc tại sao?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 06/11/2015

Máy lạnh của tôi không làm việc tại sao?

 

 Hiện tượng

       

                Remote không hoạt động làm máy không vận hành.

 Nguyên nhân
           -  Remote hết pin hoặc hỏng cảm biến quang.

           -  Khi mở máy lạnh remote sẽ phát tín hiệu  và nhận với mắt nhận, máy phát ra âm thanh.  Xử lý
           -  Bật Camera điện thoại, đăt remote va kiểm tra remote, nếu remote hết pin thay mới.

           -  Kiểm tra chỗ máy lạnh lắp có bóng đèn thì bóng đèn phản quang làm máy không nhận được tín hiệu.  

                                   

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500