Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tôi nghe âm thanh như nước chảy bên trong dàn lạnh khi mở máy và tắt máy.

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 06/22/2015

 Tôi nghe âm thanh như nước chảy bên trong dàn lạnh khi mở máy và tắt máy.

Symptom Hiện tượng

   

             Tôi nghe âm thanh như nước chảy bên trong dàn lạnh khi mở và tắt máy

Cause Nguyên nhân

  

           1. Môi chất vận hành trong chu trình qua quá trình biến đổi nó kêu bên trong dàn lạnh nhỏ.

How to fix Hướng sử lý

 

              Giải thích cho khách hàng hiểu để không phàn nàn nữa.

        

            Air conditioner refregerant

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500