Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Không tắt được nhạc chuông khi úp điện thoại xuống

  • Sử dụng và cài đặt
  • Nhạc chuông
  • Xử lý sự cố
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 07/31/2012

- Để tắt được nhạc chuông khi có cuộc gọi đến hoặc có chuông báo thức bằng cách úp điện thoại, khách hàng cài đặt

 như sau:

 Menu-> cài đặt-> cử chỉ-> sử dụng những động tác chuyển động-> lặp lại báo thức-> tích dấu V màu xanh hoặc-> tắt

 âm->tích dấu V màu xanh.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500